کارت پایان خدمت سربازی که 14 سال نظام وظیقه اش بطول انجامید! +عکس