قابلیت های نرم افزار Passport Photo Studio:

- ساختن عکس با کیفیت برای شناسنامه و پاسپورت
- تعیین قرار گرفتن محل دقیق عکس در کادر
- قابلیت گرفتن پرینت پس از ساختن عکس
- امکان ذخیره سازی عکس در فرمت JPG
- داشتن محیط ساده و کاربر پسند
- داشتن قالبی از صورت به شکل دو لوزی
- قابلیت زوم بر روی عکس در محیط نرم افزار
- تغییر درجه ی روشنایی و تاریکی عکس
- قابلیت برگرداندن عکس در زوایای مختلف
- امکان جا به جا کردن عکس در کادر به کمک موس
- و ...