بگ سبلاش گران ترین سگ جهان که قیمت آن به یک و نیم میلیون دلار می رسد.
 
 عکس: گران ترین سگ جهان !! -www.jazzaab.ir